| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/142/12 Rady Gminy Milejów

z dnia 27 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milejów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. § 3 uchwały Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milejów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 73 poz.1423) otrzymuje brzmienie:

"W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z roku 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zmian.) oraz przepisach wykonawczych jako pomoc indywidualna. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wirski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »