| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Werbkowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 i 4 i art. 6j ust.2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) - Rada Gminy Werbkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Werbkowice będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie w wysokości:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób - 12 / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób - 10 / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej - 9 / 1 os.

2) dla zabudowy wielorodzinnej : 11 / 1 os.

3. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób - 8 / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób - 6 / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej - 5 / 1 os.

2) dla zabudowy wielorodzinnej : 8 / 1 os.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/158/2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 4280.)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Wojturska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »