| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/129/2013 Rady Gminy Łabunie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l, ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Łabunie zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe w następujących w terminach:

1) do 15 marca za I kwartał,

2) do 15 maja za II kwartał,

3) do 15 września za III kwartał,

4) do 15 listopada za IV kwartał

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się inkasentom, lub gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy Łabunie Nr 05 96441075 2011 0070 0027 0028 w PBS w Zamościu Oddział w Krynicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Edward Branecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »