| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Żmudź

z dnia 8 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Żmudź z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 67, poz. 1347) § 4 otrzymuje brzmienie:

Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w Banku Spółdzielczym Oddział w Żmudzi na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi w rozliczeniach miesięcznych do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowanebyły usługi.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Tatys

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »