| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/87/13 Rady Gminy Chrzanów

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6l ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 228, z późn. zm.) Rada Gminy Chrzanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości, uiszcza się kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Chrzanów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzanów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Bańka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »