| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/148/13 Rady Gminy Tuczna

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/12 Rady Gminy Tuczna z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem nr 7/13 Wójta Gminy Tuczna z dnia 30 marca 2013 r., zmienionej zarządzeniem nr 9/13 Wójta Gminy Tuczna z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy Tuczna z dnia 13 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie11.039.323,- złzwiększa się o kwotę77.345,- złdo kwoty11.116.668,- zł,z tego:

dochody bieżące9.664.106,- złi dochody majątkowe1.452.562,- zł,

w tym pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie22.400,- zł;

w związku z czym, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie9.898.939,- złzmniejsza się o kwotę255.927,- złdo kwoty9.643.012,- złz tego:

wydatki bieżące9.520.567,- złi wydatki majątkowe122.445,- zł,

w tym pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie22.000,- zł;

w związku z czym, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 3 pkt. kwotę planowanej nadwyżki w wysokości1.140.384,-, zwiększa się o kwotę333.272,- złdo kwoty1.473.656,- zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

4. Określoną w § 4 pkt 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości850.000,- złzmniejsza się o kwotę376.100,- złdo kwoty473.900,- zł. Określona w § 4 pkt 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości1.990.384,- złzmniejsza się o kwotę42.828,- złdo kwoty1.947.556,- zł. w związku, z czym załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W określonych, w § 7 pkt 1) wydatkach na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjnena 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »