| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/13 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 18 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.), oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/152/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 26 marca 2013 r., zarządzeniem Nr OS.0050.18.2013 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 29 kwietnia 2013 r.oraz uchwałą Nr XXV/169/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 27 czerwca 2013 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 26.599.325 zł zwiększa się o kwotę 26.201 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,32 zł do kwoty 26.625.525,68 zł,

- zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 0,32 zł do kwoty 2.546.179,68 zł, w związku z czym zał. nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę 27.099.499 zł zwiększa się o kwotę 109.811 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,32 zł do kwoty 27.209.309,68 zł,

- zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 0,32 zł do kwoty 2.546.179,68 zł, w związku z czym zał. nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 4 dokonuje się zmian w źródłach przychodów i rozchodów budżetu w związku z czym w zał. nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w zał. nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 7 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w związku z czym zał. nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 4 do niniejszej uchwały oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym w zał. nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Iwanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 18 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY GMINY NIEDŹWIADA W 2013 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 18 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEDŹWIADA W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 18 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody
budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 18 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 18 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »