| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust. 3 i 4) i zamieszkujących teren gminy udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/217/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów (Dz. Urz. .Woj. Lub. z 2013 r., poz. 4696).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Wilk


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/244/13
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
gminy Nałęczów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »