| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/277/14 Rady Gminy Urzędów

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej zwanych dalej "wydatkami", przyznawanych pod warunkiem ich zwrotu osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanego dalej: "kryterium dochodowym".

2. Wysokość wydatków podlegających zwrotowi uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu wydatków (%)

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

powyżej 100 do 150

30

50

powyżej 150 do 200

50

70

powyżej 200

100

100

§ 2.

1. Zwrot wydatków może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Zwrot wydatków następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów


Marek Przywara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »