| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Gminy Niemce

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się status pomników przyrody 2 sztuki drzew z rodzaju kasztanowiec o obwodach dni 350, 330 cm, rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin w miejscowości Krasienin Kolonia, stanowiących element pomnikowej Alei Kasztanowej, chronionej przez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/612, oraz objętej ochroną pomnikową Zarządzeniem nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października1987 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 211) w sprawie uznania za pomniki przyrody.

§ 2. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych przez przedmiotowe drzewa oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Sławomir Mroczek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 w/w ustawy stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) - zniesienia formy ochrony przyrody, tj. pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie w/w formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W tym przypadku chodzi o 2 sztuki drzew z rodzaju kasztanowiec o obwodach dni 350, 330 cm, rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin w miejscowości Krasienin Kolonia, stanowiących element pomnikowej Alei Kasztanowej, chronionej przez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/612, oraz objętej ochroną pomnikową Zarządzeniem nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października1987 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 211) w sprawie uznania za pomniki przyrody.

W wyniku oddziaływania burzy kasztanowiec o obwodzie pnia 330 cm uległ złamaniu, kasztanowiec o obwodzie nia 350 zm. utracił jeden z głównych konarów.

Projekty uchwał o zniesienia formy ochrony przyrody, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Projekt niniejszej uchwały zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pismem WPN.623.7.2015.MG z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu: 17.11.2015 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »