| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Wojsławice

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Wojsławice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Wojsławice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów - na terenie poszczególnych sołectw.

§ 3.

Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 7 % zainkasowanych opłat.

§ 4.

Wyznacza się termin płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do dziesiątego dnia włącznie, następującego po terminach płatności opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojsławice.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Łopocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »