Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/275/2020 Rady Miasta Świdnik

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Świdniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe