Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminy Jarczów

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub "Senior+"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe