Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierbieszów

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skierbieszów"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe