Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/213/2020 Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe