Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe