Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu lubelskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe