Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 15 lutego 2010r.

w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki zadań Wojewody

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe