reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18a i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Susz opłatę od posiadania psów, zwaną dalej opłatą.

§ 2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 30 zł rocznie od jednego psa.

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiacu, w którym pies został nabyty, a wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 4. Opłatę należy wpłacać bez wezwania w terminach określonych w § 3 w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu lub na rachunek bankowy urzędu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama