Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Warminsko - Mazurskiego

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie dokonania aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

w sprawie dokonania aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1) Dnia 13 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na mocy uchwały nr 60/1136/10/IV dokonał aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2) Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 uwzględniający zmiany dokonane w dokumencie jest publikowany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

3) Zmiany wprowadzone do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 mają zastosowanie od 13 grudnia 2010 r. Polegają one na uaktualnieniu przewidywanych terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz zapisów dotyczących szacunkowego kosztu całkowitego i zakładanego poziomu dofinansowania projektu indywidualnego pt. "Termy Warmińskie."

4) Tekst jednolity Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Jacek Protas

Załącznik Nr 1 do Komunikatu
Zarządu Województwa Warminsko - Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zal nr 1 do Komunikatu IWIPK 13 12 10

Załącznik Nr 2 do Komunikatu
Zarządu Województwa Warminsko - Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

zal nr 2 do Komunikatu IWIPK 13 12 10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe