| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OR.BR.0007.83.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 zm.: Nr 151 poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 164 poz. 2167, zm. z 2009 r. Nr 149 poz. 2166, zm. z 2010 r. Nr 70 poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 3a dodaje się ustęp 3b w brzmieniu "Na wniosek komisji Burmistrz może zmienić wysokość przyznanego stypendium przed upływem okresu na jaki stypendium zostało przyznane".

2) w § 6 w ust. 5 skreśla się słowa "na 2007 r.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Uzasadnienie

Projekt wypełnia lukę prawną jaką jest konieczność zmiany wysokości przyznanego stypendium przed upływem okresu na jaki stypendium zostało przyznane.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »