reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/564/2013 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 19 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13b ust. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466 z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz..1321 z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

"3. Wykaz miejsc płatnych w poszczególnych sektorach strefy płatnego parkowania zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.Miejsca płatne w strefie płatnego parkowania oraz zmiany dotyczące wyznaczonych miejsc płatnych będą wprowadzane sukcesywnie przez zarządzającego ruchem na podstawie art. 13b. ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19). Zarządzający ruchem wprowadzając zmiany dotyczące miejsc płatnych w strefie płatnego parkowania może tego dokonywać w odniesieniu do całej SPP, wybranego sektora w SPP lub w sektorze dla wybranej części ulicy.";

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

6) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Abonamenty 3-miesięczne oraz 6-miesięczne wydane na podstawie uchwały nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. tracą swoją moc z momentem wygaśnięcia ich ważności.

§ 3. Wydane karty N+ na podstawie uchwały nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. tracą ważność z dniem 31.12.2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 01 maja 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/564/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar Strefy Płatnego Parkowania (SPP) z podziałem na sektory


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/564/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Granice sektorów Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie
Miasta Elbląg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/564/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

1. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga
2. Czas i godziny pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w poszczególnych sektorach
3. Za parkowanie w soboty, niedziele i święta (w dni ustawowo wolne od pracy) opłat za parkowanie nie pobiera się.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/564/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/564/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz miejsc płatnych w poszczególnych sektorach strefy płatnego parkowania

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama