reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: ustalenia zasad umieszczania reklam na gruntach i obiektach budowlanych stanowiących własność Gminy Miłomłyn oraz określenia opłat z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm), Rada Miejska w Miłomłynie uchwala co następuje:

§ 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na gruntach i obiektach budowlanych stanowiących własność Gminy Miłomłyn.

§ 2. Przez reklamę, w rozumieniu niniejszej uchwały rozumie się plansze lub urządzenia o charakterze informacyjnym lub marketingowym mające skłonić kupującego towar lub usługę do dokonania wyboru.

§ 3. 1. Umieszczenie reklam na gruntach i obiektach komunalnych wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn.

2. Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).

§ 4. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek, który powinien zawierać:

1) okres umieszczenia reklamy,

2) szkic lub opis umieszczenia reklamy i sposób jej zamontowania,

3) wymiary, kolorystykę i treść reklamy.

§ 5. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu oraz nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

§ 6. Zwalnia się z opłat reklamy i tablice zawierające treści wyłącznie promujące Gminę Miłomłyn .

§ 7. Zabrania się umieszczania reklam i tablic na budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 8. 1. Ustala się opłaty z tytułu umieszczania reklam na gruntach i obiektach budowlanych Gminy Miłomłyn jak w załączniku do uchwały.

2. W przypadku zainstalowania reklamy w trakcie roku opłata jest obliczana proporcjonalnie do wykorzystanego okresu.

3. Opłaty o których mowa w ust. 1 nie dotyczą drobnych ogłoszeń (klepsydry, oferty itp.) umieszczanych na wyznaczonych słupach ogłoszeniowych.

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVIII/200/2005 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 września 2005r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych na terenach komunalnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/214/2013
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc

zal 1 uch214

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama