reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 0 lit. g, oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego zwanych dalej spółkami.

2. Przez spółkę należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której gmina posiada udziały.

§ 2. 1. Upoważnia sie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Ruciane-Nida na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Decyzję o wniesieniu wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podejmuje w formie zarządzenia.

§ 3. 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności:

1) prawa rzeczowe,

2) prawa obligacyjne,

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładow.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zbywania udziałów w spółkach.

2. Decyzję o zbyciu udziałów podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w drodze zarządzenia.

§ 6. 1. Zbycie udziałów może nastąpić w formie:

1) przetargu,

2) aukcji,

3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Jeżeli żaden z wymieninych w ust. 1 trybów zbycia udziałów lub akcji nie przyniesie rezultatów Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida może dokonać zbycia w iunnym trybie zaakceptowanym przez Radę Miejską.

§ 7. Zbycie udziałów w spółce, wycofanie udziałów w spółce wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

§ 8. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki.

§ 9. Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów w szczególności szczegółowego trybu zbywania udziałów, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 10. O każdym wnisieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu wkładu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych wkładów, cofniętych lub zbytych udziałach, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Kaczmarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama