| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/307/14 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 699.517 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 56.612.220 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 55.138.153 zł , dochody majątkowe w wysokości 1.474.067 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 92.474 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 58.787.041 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 54.548.629 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.133.339 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 4.238.412 zł .

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.747.272 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 1.491.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokosci 917.015 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokosci 2.174.821 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.174.821 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 2.601.069,64 zł , rozchody w wysokości 426.248,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 350.112 zł , wydatki - 350.112 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Kubiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3 do uchwały .

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a do uchwały .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4 do uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał.7 do uchwały

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zał.9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »