reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/269/14 Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. w 2013 r. poz. 645, poz. 1318, w 2014 r. poz. 379, ,poz. 1072) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Srokowo stawkę opłaty od posiadania psów w kwocie - 35,00 zł rocznie od każdego posiadanego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nabyto psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 3. 1. Pobór opłaty od posiadania psów na terenie sołectw prowadzą sołtysi. Inkasenci wydają pokwitowania uiszczenia opłaty według ustalonego wzoru w rachunkowości budżetowej

2. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/132/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama