| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV.255.2014 Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Giżycki na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w wysokości określonej w załączniku do uchwały (punkty od I do V).

2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Giżycki, na potrzeby realizacji infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w wysokości określonej w załączniku do uchwały (punkty od VI do IX).

3. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Krystyna Kralkowska


Załącznik do Uchwały Nr XLIV.255.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »