reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. uchwały nr XXXI/187/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ustęp 1.

2. Dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:"2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Gołdap których zarządcą jest Gmina Gołdap, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) Prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury"ostatniej mili",

2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili".

3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. Nr 171, poz. 1800, ze zm.). pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński


Załącznik do Uchwały Nr LVI/405/2014
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama