reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Ełk

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2014rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/476/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 47 091 247,29 zł, z tego: wydatki bieżące 38 932 004,00 zł, wydatki majątkowe 8 159 243,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7 720 243,29 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75023, §4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" na opłacenie kary pieniężnej w wysokości 14 500,00 zł wymierzonej postanowieniem IGR-I.748.32.11.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. za 29 dni zwłoki w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji nr I-05/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75023, §4580 "Pozostałe odsetki" o 16,00 zł tytułem odsetek za zwłokę od w/wymienionej kary,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023, §4440 "Odpis na ZFŚS" o 12 438,80 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 92109, §4440 "Odpis na ZFŚS" o 273,41 zł,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75075, §4300 "Zakup usług pozostałych" o 2 350,61 zł

- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama