| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku

z dnia 24 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX.376.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie świadczeń pieniężnych
na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.".

§ 2. Zmieniana uchwała Nr XXXIX.376.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. podjęta została w związku z realizacją od 2014 roku przez Gminę Miasto Ełk wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Dariusz Wasilewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »