| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 5 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stare Juchy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 12 § 2, art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy Stare Juchy działając na wniosek wójta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały XXVII.161.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Juchy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013r., poz. 942), zmienionej uchwałą Nr XLI.283.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stare Juchy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014r., poz. 1362), wprowadza się zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1. W obwodzie głosowania Nr 2 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej ,, Świetlica wiejska w Grabniku, Grabnik" zastępuje się nazwą ,, Świetlica wiejska w Grabniku, Grabnik 28A".

2. W obwodzie głosowania Nr 4 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej ,, Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach, ul. Ełcka 8, Stare Juchy" zastępuje się nazwą,,Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, Stare Juchy ".

§ 2. Jednolity podział Gminy Stare Juchy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Piela


Załącznik do Uchwały Nr IV.22.2015
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »