| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/47/15 Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 276,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 927 657,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 10 703 001,65 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7 224 656,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 300,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 25 686 731,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 11 387 915,65 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 636 388,75 zł,

b) dotacje w kwocie 424 100,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 75 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 14 298 816,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 14 298 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 9 779 490,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 759 074zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 49 774 oraz kredytów i pożyczek w kwocie 7 709 300 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 8 777 000 zł. Rozchody w wysokości 1 017 926 , zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Fromborku


Barbara Kędzierska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »