reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie określenia wysokości, warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osób i rodzin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 10 i 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość, szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.

Wysokość, szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

§ 1. Osobie lub rodzinie może zostać przyznana pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

§ 2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny przyznawana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej w ramach środków na realizację zadań własnych Gminy.

§ 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany osobom lub rodzinom kwalifikującym się do świadczeń pomocy społecznej według kryteriów określonych w art. 8 ust.1ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekraczać 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ubiegającego się, któremu przyznano zasiłek przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek podlega zwrotowi w jego części lub w całości, na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

wysokość zwrotu wydatków za jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie

- osoba samotnie gospodarująca

wysokość zwrotu wydatków za jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie

- w rodzinie

- do 100 %

Nie podlega zwrotowi

Nie podlega zwrotowi

100,01 % do 150 %

50%

60 %

150,01 % do 200 %

60 %

70 %

200,01 % do 250 %

70 %

80 %

Powyżej 250,01 %

100 %

100 %

§ 5. 1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,

2) oświadczenie,że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła.

3. Przyznanie zasiłku poprzedza wywiad środowiskowy potwierdzający sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o zasiłek.

§ 6. Zwrot zasiłku następuje w 18 równych, miesięcznych ratach; spłata rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od dnia przyznania zasiłku.

§ 7. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku na bieżąco monitoruje wykorzystanie zasiłku zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w razie wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama