reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Lidzbark Warmiński

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

§ 2. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 złotych od jednego psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w terminie do 15 maja każdego roku podatkowego.

§ 4. Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości wpłacają należną opłatę od posiadania psa do kasy Urzędu Miejskiego, Spółdzielni Mieszkaniowych "Warmia", "Oświata", "Przyszłość" oraz Administracji Budynków Komunalnych i Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Kwoty pobranych opłat przez inkasentów Spółdzielni Mieszkaniowych: "Warmia", "Oświata", "Przyszłość" oraz Administrację Budynków Komunalnych i Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, odprowadzają na rachunek Urzędu Miejskiego w terminach: do dnia 30 maja, 30 września i 30 grudnia danego roku podatkowego.

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr OR.BR.0007.98.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz.3110) oraz Uchwała Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama