| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/105/15 Rady Gminy Dywity

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz.1457), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 48 681,32 zł. do wysokości 46 323 420,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr1, z tego: dochody bieżące w wysokości 41 338 107,43zł dochody majątkowe w wysokości 4 985 313,38 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 48 681,32 zł w wysokości 43 942 037,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 553 291,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 388 746,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7 848 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Sabina Robak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/105/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/105/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »