reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/86/16 Rady Gminy Wielbark

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 56.568,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 56.568,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.591.000 zł stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6.

§ 5 Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1.000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

1.706.116,36 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

1.083.689,41 zł.

§ 7.

§ 12 ust. 1 Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą

22.270.223,64 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości

21.932.664,64 zł

2) dochody majątkowe w wysokości

337.559,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą

23.976.340,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości

18.716.730,83 zł

wydatki majątkowe w wysokości

5.259.609,17 zł

3. Deficyt

1.706.116,36 zł

§ 9.

Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 1.706.116,36 zł będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.706.116,36 zł

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kimbar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/86/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 1 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/86/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 1 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/86/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 1 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/86/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 1 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/86/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 1 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Quercus Sp. z o. o.

ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama