reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Szczytno

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku, Nr XVI/122/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/143/2016 z dnia 16 marca 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/148/2016 z dnia 29 marca 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 195.117,00 zł. i po zmianach wynosi 44.697.331,61 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 42.202.665,61 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 2.494.666,00 zł.

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 178.397,00 zł. i po zmianach wynosi 49.164.884,15 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.686.624,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 7.478.260,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. " Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.051.400,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 " do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5. § 3 ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.467.552,54 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 867.552,54 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Przychody budżetu w wysokości 7.405.398,66 zł., rozchody w wysokości 2.937.846,12 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi Załącznik Nr 6" do niniejszej uchwały.

§ 2. . Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/152/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama