Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr I SA/Ol 527/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie ze skargi "A" na uchwałę Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżyckuz dnia 12 lutego 2020r., nr I/1/2020 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i ustalenie stawki za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe