reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1.
1) Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości : 1) za odbieranie odpadów z pojemników o objętości 60l - 4,00zł: 2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 110 l - 7,50zł; 3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 120 l - 8,20zł; 4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 240 l - 16,40zł; 5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 1100 l - 75,00zł; 6) za odebranie odpadów z kontenerów o objętości powyżej 1100 l - 65,00 zł/m3; 7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub nazwą podmiotu świadczącego usługi, o objętości 120 l - 7,50zł; o objętości 160 l - 10,00zł 8) za odebranie odpadów luzem - 95,00zł/m3 .
2) Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 18,00zł/m3.
§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłat za usługi , o których mowa w §1 ust. 1, określa się w wysokości : 1) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 60 l - 3,00zł 2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 110 l - 5,20zł; 3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 120 l - 5,70zł; 4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 240 l - 11,40zł; 5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 1100 l - 52,30zł; 6) za odebranie odpadów z kontenerów o objętości powyżej 1100 l - 44,00/m3; 7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub nazwą podmiotu świadczącego usługi. o objętości 120 l - 3,50zł. 8) za odebranie odpadów z remontów luzem - 105,06zł/m3. 9) za odbieranie czystego gruzu - 50,00zł
§ 3. Do stawek opłat określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek od towarów i usług , w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/ 421/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz oczyszczania ulic, placów i chodników.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.
§ 6. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama