reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/XLVI/10 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950,00 zł;

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3)od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.280,00 zł;

4)od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5)od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł,

b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950,00 zł;

6)od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7)od autobusów o ilości miejsc siedzenia:

a) do 15 miejsc - 600,00 zł,

b) od 15 do 30 miejsc - 1.000,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00 zł;

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych po 1 stycznia 1999 r. określa się w wysokości:

1)dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) w lit. a - 570,00 zł,

b) w lit. b - 790,00 zł,

c) w lit. c - 900,00 zł;

2)dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 1.230,00 zł;

3)dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5:

a) w lit. a - 840,00 zł,

b) w lit. b - 900,00 zł;

4)dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) w lit. a - 550,00 zł,

b) w lit. b - 950,00 zł,

c) w lit. c - 1.500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85, poz. 2237).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Kropidłowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XLVI/10
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.odt

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 252.XLVI.10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 252/XLVI/10
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik2.odt

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 252.XLVI.10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XLVI/10
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik3.odt

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 252.XLVI.10

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama