| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 24 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

Na podstawie art.40 ust.1 i art.40 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150; Nr 111 poz.708; Nr 138 poz.865; Nr 154 poz.958; Nr 171 poz.1056; Nr 199 poz.1227; Nr 223 poz.1464; Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100; Nr 20 poz.106; Nr 79 poz.666, Nr 130 poz.1070, Nr 215 poz.1664; z 2010r. Nr 21 poz.104, Nr 28 poz.145, Nr 40 poz.227, Nr 76 poz.489, Nr 119 poz.804, Nr 152 poz.1018 i 1019, Nr 182 poz.1228, Nr 229 poz.1498, Nr 249 poz.1657; z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 63 poz.322, Nr 94 poz.551, Nr 99 poz.569, Nr 122 poz.695, Nr 152 poz.897, Nr 178 poz.1060, Nr 224 poz.1341) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb posiadających pozwolenie wodnoprawne i podpisaną z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę na korzystanie z wód do celów rybackich - przy wykorzystaniu łodzi motorowych o mocy silnika do 5 KM;"

2) §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "klubów i organizacji sportowych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, Centralnego Ośrodka Sportowego w Wałczu w trakcie zajęć treningowych, przy wykorzystaniu łodzi motorowych wyłącznie do asekuracji procesu szkolenia sportowego dyscyplin wodnych na jeziorze Raduń oraz Zdbiczno;"

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas

Załącznik do Uchwały Nr XII/ 97 /2012
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »