| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/101/12 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Sławoborze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "g" oraz art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.)

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zbywania udziałów lub akcji przez Wójta Gminy Sławoborze w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Sławoborze, jak następuje:

1) przed zaoferowaniem udziałów lub akcji do zbycia dokonuje się analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku w zakresie zgodnym z decyzją Wójta Gminy Sławoborze,

2) sprzedaż udziałów lub akcji poniżej wartości ewidencyjnej (księgowej) wymaga zgody Rady Gminy Sławoborze.

3) przedmiotem negocjacji z potencjalnymi nabywcami udziałów lub akcji winny przynajmniej być następujące kwestie: a\ cena za udziały lub akcje b\ zobowiązania nabywcy do realizacji programu inwestycyjnego dla spółki, której udziały są przedmiotem sprzedaży, przy czym pożądanym rezultatem winny być inwestycje finansowane przez nabywcę w drodze wniesienia do spółki dodatkowego kapitału c\ zabezpieczenie wykonania zobowiązań nabywcy,

4) umowa sprzedaży udziałów lub akcji winna regulować zasady współpracy z Gminą Sławoborze w zakresie planowania i realizacji zadań własnych gminy wykonywanych dotychczas w ramach spółki,

5) umowa sprzedaży udziałów lub akcji winna zobowiązywać nabywcę do opracowania i przedłożenia Gminie celem akceptacji strategii rozwoju spółki,

6) Wójt Gminy o dokonaniu sprzedaży udziałów lub akcji informuje Radę Gminy.

§ 2. W przypadku zbywania udziałów lub akcji spółki, w której wspólnikami są przynajmniej dwie lub więcej jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy może zawierać porozumienie z taką jednostką lub jednostkami w przedmiocie zasad wspólnego zbywania udziałów lub akcji, a w szczególności dokonania wyboru i powołania koordynatora do spraw z tym związanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kuźma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »