reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/IV/123/12 Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego, w przypadku:

a) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 50 zł

b) usunięcia poduszkowca - 100zł

c) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 120 zł

d) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 150 zł

e) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200 zł

2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie usuniętego statku lub innego obiektu pływającego:

a) za każdą dobę przechowywania roweru wodnego lub skutera wodnego -15 zł

b) za każdą dobę przechowywania poduszkowca - 30 zł

c) za każda dobę przechowywania statku o długości kadłuba do 10 m - 50 zł

d) za każdą dobę przechowywania statku o długości kadłuba do 20 m - 100 zł

e) za każdą dobę przechowywanie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 150 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sławieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustaw z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późn. zm.) nakładającej na Starostę obowiązek usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu., Rada Powiatu w Sławnie biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, ustala corocznie w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Konieczność usunięcia ww. obiektów pływających z obszaru wodnego, może nastąpić w przypadku jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będącą pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycje o usunięciu obiektu pływającego wydaje policjant. Usunięty obiekt pływający winien być wprowadzony do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku strzeżonego portu lub przystani winien być pozostawiony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia przez właściciela opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama