reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej oraz w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Sławno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)

- w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965).

Rada Miejska w Sławnie uchwala , co następuje:

§ 1.

Działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1022/1 w obrębie 003 ( położoną przy ulicy Aleksandra Fredry na terenie miasta Sławno), stanowiącą część drogi gminnej pozbawia się kategorii drogi gminnej oraz wyłącza się ją z tej drogi.

§ 2.

Zalicza się na terenie miasta Sławno do kategorii dróg gminnych, drogi wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/118/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 24 września 2012 r.

1. ul. Marii Dąbrowskiej - dz. nr 1035 obręb 003 - pow. 342 m 2

2. ul. Adama Mickiewicza - dz. nr 606 obręb 002 - pow. 689 m 2

3. ul. Józefa Chełmońskiego - dz. nr 845/1 obręb 002 - pow. 588 m 2

4. ul. Koszalińska - dz. nr 82/6 oraz 82/7 obręb 003 - pow. 504 m 2

5. ul. Kąpielowa - dz. nr 194 obręb 002 - pow. 5362 m 2

6. ul. Henryka Sienkiewicza - dz. nr 908 obręb 002 - pow. 1122 m 2

7. ul. Mieszka I - dz. nr 1051 obręb 002 - pow. 120 m 2

8. Plac Wolności - dz. nr 906 obręb 002 - pow. 2200 m 2

9. ul. Kupiecka - dz. nr 39/7 obręb 003 - pow. 1832 m 2

10. ul. Ojca Pułkownika Stanisława Talarka - dz. nr 931 obręb 002 - pow. 919 m 2


Uzasadnienie

Pozbawienie kategorii drogi gminnej oraz zaliczenie wymienionych w §2 dróg do kategorii dróg gminnych związane jest z procesem dalszego porządkowania, uaktualniania i usprawniania zarządzania drogami na terenie miasta Sławna.

Dz . nr 1022/1 w obrębie 003 w mieście Sławno została wydzielona w związku z planowaną jej sprzedażą, która będzie możliwa po pozbawieniu jej kategorii drogi gminnej i wyłączeniu z użytkowania w charakterze drogi publicznej.

O opracowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji projektu i podjęcie ww. uchwały przez Radę Miasta wnioskował Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.

W aktualnie obowiązującym systemie prawnym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogi (ulice) wymienione w załączniku mają obecnie charakter (status) dróg wewnętrznych, co w wielu przypadkach uniemożliwia interwencję policji wobec uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama