reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt. 7; ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), uchwala się,
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców posiadających umowy najmu na czas nieoznaczony.

§ 2. 1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy udziela się bonifikatę od wartości lokalu i przynależnych mu udziałów w budynku i gruncie w wysokości:

1) 75% wartości w budynkach wybudowanych po 1970 r.,

2) 85% wartości w budynkach wybudowanych po 1970 r., w których najemcy gminnych lokali mieszkalnych wykonali instalację c.o. we własnym zakresie,

3) 90% wartości w budynkach wybudowanych przed 1970 r.

2. Ustalona w ust. 1 bonifikata ma zastosowanie przy jednorazowej wpłacie uiszczonej przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

§ 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej iopłaty sądowe ponosi nabywca.

§ 4. W sprawach wszczętych i nie zakończonych zawarciem umowy notarialnej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/75/04 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

W związku ze zmianami w przepisach i orzecznictwem Sądów Administracyjnych oraz zaleceniami Wojewody Zchodniopomorskiego o weryfikację uchał w sprawie udzielania bonifikat i zaliczania kosztów przy sprzedażźy nieruchomości, właściwym jest podjęcie niniejszej uchwały ze zmianami stawek bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na rzecz najemców.
Zminiejszenie bonifikat jest zasadne w związku z nienaliczaniem oddzielnym kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama