| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/132/12 Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie okreslenia podstawy obliczenia podatku rolnego

Na podstawie: - art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, , Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r. poz.567); - art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116,poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) , - w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ( M.P. z 2012 r, poz.787 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla ustalenia wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Biesiekierz, obniża się cenę żyta z kwoty 75,86 zł za 1 dt na kwotę 55,00 zł za 1 dt.

2. Kwota podana w ust. 1 stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Balcerzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »