reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy TrzebiatówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. [1] ) / oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r. poz. 391/, Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/244/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiatów, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 372) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności 20 l,

2) pojemniki o pojemności 30 l,

3) pojemniki o pojemności 40 l,

4) pojemniki o pojemności 50 l,

5) pojemniki o pojemności 60 l,

6) pojemniki o pojemności 70 l,

7) pojemniki o pojemności 80 l,

8) pojemniki o pojemności 90 l,

9) pojemniki o pojemności 110 l,

10) pojemniki o pojemności 120 l,

11) pojemniki o pojemności 210 l,

12) pojemniki o pojemności 220 l,

13) pojemniki o pojemności 240 l,

14) pojemniki o pojemności 1100 l,

15) pojemniki o pojemności 1500 l,

16) pojemniki (kontenery) o pojemności od 2 do 10 m 3 ,

17) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 210, 1100, 1500 l, i inne znormalizowane,

18) kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 l,

19) oznakowane półprzeźroczyste worki z folii LDPE. " ;

2) W § 8 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

" 4/ w odniesieniu do lokali i punktów handlowych na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 15 l pojemności pojemnika; " ;

3) W § 8 ust. 1 skreśla się pkt 7.

4) W § 8 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

" 8/ w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 5 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; " ;

5) W § 8 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

" 12/ w odniesieniu do ogrodów działkowych musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l, przy czym na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października 10 l pojemności pojemnika, " ;

6) W § 8 ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

" 3/ dla zmieszanych odpadów komunalnych - kolor czarny, " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama