| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/174/13 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) 1) oraz art. 6j ust.1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 2) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 pkt.1.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) za pojemnik 120 litrów: 15,00 zł, a w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 10,00 zł

2) za pojemnik 240 litrów: 30,00 zł, a w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 20,00 zł,

3) za pojemnik 1100 litrów: 135,00 zł, a w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 90,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Julian Nowicki

1) 1 zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567

2) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2013r. poz.228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »