reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391,Dz. U. z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 oraz Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 , poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez:

a) właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

b) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w terminie do 15 czerwca 2013 r.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Do deklaracji, o której mowa w § 1 pkt a) właściciel nieruchomości obowiązany jest dołączyć zaświadczenie o średniej miesięcznej ilości zużytej wody z danej nieruchomości, z wyłączeniem wody zużytej na cele ogrodnicze, odrębnie opomiarowanej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/309/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/372/ 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/372/ 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/372/ 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama