| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwa Słowenkowo

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W Statucie Sołectwa Słowenkowo wprowadza się następującą zmianę:

- § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Zebranie Wiejskie podejmuje ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze. W przypadku braku powyższego quorum, po upływie pół godziny od pierwotnego terminu, zebranie wiejskie może rozpocząć obrady i podejmować prawomocne uchwały - bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania".

§ 2. § 2 . Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kuźma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »